Ta gärna en titt på vårt Press & Svets-område

Miljö

Skeppshultstegen eftersträvar minsta möjliga miljöpåverkan inom och utom företaget. Lagstiftning och tillståndsvillkor är minikrav. Detta gäller alla miljöaspekter, inkluderande arbetsmedicinska effekter såsom exempelvis buller eller förslitningsskador.

Att gradvis integrera den totala verksamheten i ett kretslopp har hög prioritet.
Detta innebär att vi hushåller med förbrukning av energi och råvaror i verksamheten, arbetar för att minska allt spill, ständigt förbättra produkter och tillverkningsmetoder sett ur miljöperspektiv, främja återvinning av de produkter vi tillverkar i slutet av produktens livscykel.

Vi kräver en engagerad miljöomsorg hos våra leverantörer. Vid investeringar gör vi avvägningar mellan vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Dessutom ingår ett medvetet miljöarbete, både för den inre och den yttre miljön. Vi använder naturgas för all uppvärmning av våra lokaler och all el kommer från vindkraft. Vidare försöker vi  minimera material och resursanvändning när vi konstruerar nya produkter. Minskade vikter för att minimera transporter är för oss en självklarhet.

Sis _mbr _2019_highres

          www.sis.se/tk171

miljo.jpg          El O Vindkraftsintyg Bild