Ta gärna en titt på vårt Press & Svets-område

BEHÖVER STEGAR VARA GODKÄNDA ENLIGT DEN NYA EUROPEISKA STANDARDEN EN 131?

Nej, för i Sverige finns det inga krav på att stegar skall vara typgodkända enligt EN131.  
Det är helt frivilligt att följa den standarden.

Våra stegar är certifierade enligt de lagkrav som finns i Sverige och följer Arbetsmiljöverkets skrift AFS 2004:3.  
Enligt den så skall stegar vara godkända enligt svensk standard SS 2091 som är snarlik den Europeiska standarden.  
Man får alltså i Sverige både använda och sälja stegar som inte uppfyller den nya standarden EN 131. 
Dessutom får man alltid fortsätta att använda en stege efter att en standard har ändrats,  det som räknas är 
att stegen var godkänd när den såldes.

Den nya Europeiska standarden innebär bland annat att stegbreddare krävs på anliggande stegar över 3 meter. 
När du köper en stege från oss kan du alltid komplettera med en av våra stegbreddare för att uppnå extra bra säkerhet 
och vi rekommenderar att man alltid gör det när stegen är över 5 meter lång.