Ta gärna en titt på vårt Press & Svets-område

ISO-ceriferade enl. 9001, 14001 samt AFS 2001

Sedan februari 2013 är Skeppshults Press & Svets AB certifierade enligt standarden ISO.
Vi är cerifierade enligt de tre delarna ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001.

Skeppshult Press & Svets AB Certifikat 9001 2015  Skeppshult Press & Svets AB Certifikat 14001 2015 AFS 2001.jpg 
ISO 9001 ISO 14001 AFS 2001

 

ISO 9001

ISO 9001 är ett ledningssystem för kvalitet. I ledningssystemet
beskrivs våra processer och hur vi ständigt förbättrar vår verksamhet för att vara
konkurrenskraftig och möta kundernas behov.

ISO 14001

ISO 14001 är ett ledningssystem för miljöledning.
Miljöledingssystemet är ett verktyg som underlättar vårt arbete med ständiga
förbättringar.

Med ett aktivt miljöarbete kan vi minska användningen av
resurser och hushålla med råvaror, energi och vatten.


AFS 2001

Arbetsmiljö AFS 2001 är ett verktyg för företaget att
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga ohälsa och
olycksfall på arbetsplatsen, samt att värna om en god arbetsmiljö.