Ta gärna en titt på vårt Press & Svets-område

Skeppshultstegens policys

Skeppshultstegen är ett varumärke i Skeppshults Press & Svets AB som har tagit fram 4 policys som vi arbetar efter.

Dessa är till för att säkerställa att vi har rätt arbetsmiljö, ett bra brandskydd, rätt kvalitet och en bra mijlö.

Genom att bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete förebygger vi ohälsa och olycksfall. Med brandskyddsarbetet skyddar vi liv, hälsa och egendom. Vårt kvalitetsarbete leder till att vi levererar rätt kvalitet till kunden och håller de lovade leveranstiderna. Genom att hushålla med råvaror, energi och vatten arbetar vi för en minimal miljöpåverkan.

 

För att se våra policys klicka på länken nedan:

 

Kvalitet

Miljö

Arbetsmiljö

Brandskydd