Ta gärna en titt på vårt Press & Svets-område

färg 1.jpg

Skeppshultstegen uppfyller RS-Gruppens Säkerhetsstandard.

 

Vad är Bra arbetsmiljöval? 
Bra arbetsmiljöval är produkter som lever upp till högt uppställda krav enligt följande kravspecifikation som ursprungligen utarbetats av SKANSKA och som nu hela RS- gruppen står bakom.

Fall är den vanligaste orsaken till dödsfall och olyckor på svenska byggarbetsplatser. Det största antalet fall sker från lägre höjder men kan trots den låga höjden medföra allvarliga skador.

Olyckor från arbetsbockar beror ofta på att man missar ett steg eller sätter ner foten på fel sida där det saknas steg. Många olyckor sker också med fristående stegar och orsakas då av att stegen tippar i sidled. Felaktig användning och trasiga produkter är andra faktorer som kan leda till olycksfall. Det ställs också lagkrav på hur stegar och arbetsbockar ska se ut för att vara godkända att använda yrkesmässigt. De måste vara typkontrollerade mot Arbetsmiljöverkets föreskrift 2004:3 Stegar och arbetsbockar eller certifierade mot godkänd standard. Detta innebär exempelvis att hemmagjorda stegar/bockar inte får användas.

Företagen i byggbranschen strävar efter att minimera olycksfallen på byggarbetsplatserna. Att fokusera på att förebygga fallolyckor från stegar och arbetsbockar tror vi bidrar till att nå detta mål. Därför tar vi ytterligare ett steg i säkerhetsarbetet och ställer högre krav på produkterna. Dessa produkter är märkta med Bra arbetsmiljöval. 

Vill du se vilka produkter från Skeppshultstegen som uppfyller 
Bra arbetsmiljökrav?

Klicka på bilden


Bra _Arbetsmiljoval

 

 Specifika krav per  nivå 
färg 1.jpg 

< 0,5m plattformshöjd. Bock tillåten.
• Maxhöjd två steg inkl. ståplan.
• Minimimått på ståplan ska vara (bxd) 600x300mm.
• Bocken ska ha lika många steg på båda sidor om den inte har en bygel.
• Höjd mellan steg max 30cm.
• Stegdjup minst 50mm.
Slash 1 liggande.jpg

 

   Nivå 1.jpg 

< 1,25m plattformshöjd. Trappstege/ arbetsplattform.
• "Stoppanvisning" på minst tre sidor t.ex. med bygel.
• Minimimått på ståplan ska vara (bxd) 300x250mm.
• Höjd mellan steg max 30cm.
• Stegdjup minst 50mm.
Slash 1 liggande.jpg

   Nivå 2.jpg 

> 1,25m < 2,0m plattformshöjd. Trappstege/ arbetsplattform.
• Räcke på minst tre sidor.
• Minimimått på ståplan ska vara (bxd) 400x400mm.
• Höjd mellan steg max 30cm.
• Stegdjup minst 50mm.
Slash 1 liggande.jpg

  Nivå 3.jpg 

> 2,0m plattformshöjd. Plattformstrappa/ arbetsplattform.
• Skydd på fyra sidor.
• Minimimått på ståplan ska vara (bxd) 400x400mm
• Höjd mellan steg max 30cm.
• Stegdjup minst 50mm.
Slash 1 liggande.jpg

Nivå 4.jpg