Ta gärna en titt på vårt Press & Svets-område

SPECIALTRAPPOR

Slash 1.jpg

   Specialprodukter _A4-1   
           Specialsortiment  

 

   Krister
           Specialtrappor
           Krister Nygren 
                Mejla till 

               

 

 

 

 

En specialtrappa kännetecknas av unikhet och höga krav.

Vi är specialiserade på individuella lösningar som passar
våra kunders användningsområden och lokaler.  

Oavsett om det behövs en standardlösning eller speciallösning 
så konstruerar vi en trappa som uppfyller dina krav.

Vi har erfarenhet samt bred kunskap och vi är vana vid att jobba  
med kundspecifika krav där alla detaljer är viktiga. 

Behöver du en specialtrappa ? Vill du dessutom tala direkt  
med den som ritar och tillverkar din trappa?

 

Kontakta oss på tel: 0371 355 03
                                                 Special.jpg