Ta gärna en titt på vårt Press & Svets-område

SÄKERHET OCH VÄGLEDNING

Tänk igenom !

Färg 1

Användarinformation För Stegar Ind

Användarinstruktioner  
för stegar


 Generella regler.jpg

Läs mer om
 Generella regler för ställningar


 Vägledning.jpg

Läs mer om  
Vägledning för ställningar


Förklaring Piktogram 
Piktogram

 

Bra Arbetsmiljö 
Bra Abetsmiljöval

 

 

 

 

 

 

 

När du ska göra ett arbete som kräver någon form av utrustning
för att du ska nå upp, är den första frågan: Vilken typ av utrustning  
är lämplig? 


Även om du har en stege tillgänglig är det inte säkert att det är den  
som ska användas.

Tänk igenom vad som ska göras.....
Det är mer lämpligt att använda enställning till exempel om:

 • Du ska hantera något med båda händer (större borrmaskin ,
  bultpistol eller liknande) 
 • Du ska göra något som kräver att du tar med i kraft.
 • Du ska hantera något som är tungt eller stort.
 • Du ska nå mycket högt eller över ett stort område.
 • Du ska göra något som tar lång tid.
 • Underlaget är sådant att du inte kan ställa upp stegen säkert. 
  Exempelvis kan golv i våtutrymmen luta och marken utomhus
  kan ha nivåskillnader eller ojämnheter. 

 

Användarinstruktioner för stegar
Bruksanvisning for stiger  
Tikkaiden käyttöohjeet

BEHÖVER STEGAR VARA GODKÄNDA ENLIGT DEN NYA EUROPEISKA STANDARDEN EN 131?

Nej, för i Sverige finns det inga krav på att stegar skall vara typgodkända enligt EN 131. 
Det är helt frivilligt att följa den standarden.

Våra stegar är certifierade enligt de lagkrav som finns i Sverige och följer 
Arbetsmiljöverkets skrift AFS 2004:3. Enligt den så skall stegar vara godkända 
enligt svensk standard SS 2091 som är snarlik den Europeiska standarden. 
Man får alltså i Sverige både använda och sälja stegar som inte uppfyller 
den nya standarden EN 131. Dessutom får man alltid fortsätta att 
använda en stege efter att en standard har ändrats, det som räknas är 
att stegen var godkänd när den såldes.

Den nya Europeiska standarden innebär bland annat att stegbreddare krävs 
på anliggande stegar över 3 meter. När du köper en stege från oss kan du 
alltid komplettera med en av våra stegbreddare för att uppnå extra bra säkerhet 
och vi rekommenderar att man alltid gör det när stegen är över 5 meter lång

 

Val av Produkt

Det är viktigt att välja en stege som är anpassad efter vad
den ska användas till så att arbetsuppgifter kan utföras så  
säkert som möjligt och förhindra att olyckor sker. 

 

Godkänd stege

Hur stegar ska vara utformade och hur de får användas yrkesmässigt  
regleras av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Stegar och arbetsbockar  
(AFS 2004:03).

Skeppshultstegens bärbara stegar är typkontrollerade
enligt SP:s certifieringsregler.  Detta innebär att de är provade och  
granskade och uppfyller Arbetsmiljöverkets regler.  
Dessa stegar är försedda med SP-märkning. 

SP är en kvalitetsymbol som garanterar att produkter  
som bär märket minst uppfyller de kvalitetskrav
som finns uppställda av 
EU, i Sverige och branschens  
egna eventuella krav
 
Bild4.png

 

Inspektera stegen innan använding

Kontrollera och inspektera alltid stegen noga innan användning. Det är viktigt  att stegen inte har några skador 
och att stegens glidskydd är i gott skick.

 

Användning av stege

Det är viktigt att stegen ställs upp säkert före användning. Stegen ska vara placerad på ett jämnt och fast underlag. 
Använd inte stege på mjuka och ojämna eller hala underlag.

En anliggande stege ska vid användning luta ca: 75 grader,detta för att förhindra att stegen glider nertill. 

Mät med armen så som på bilden, 
så blir lutningen korrekt. 

         75 grader.jpg
Fristående stege ska vara fullständigt utfälld.
Förankra stegen eller använd stegbreddare för att förhindra 
att stegen glider i sidled i toppen.Isdubb
Stegfot_204-2.jpg

 

 
Använd inte en stege  som är skadad eller som inte kan ställas upp säkert.


Hantering och förvaring 

Hantera stegen varsamt och förvara den på lämplig plats för att förhindra att skador uppstår under transport, användning och förvaring.